Phonse van Daalen
Als zeventienjarige was Phonse van Daalen reeds lid van de Breda'sche Kunstkring, naast mensen als Bart Nooren en Jan Strube. In 1946 exposeerde zij samen met deze kunstkring haar eerste kleiplastieken. Al haar werk werd snel gekocht. Dit gaf de doorslag naar de kunstacademie te gaan. Uit haar eerste werken spreekt al het natuurlijk gevoel voor het materiaal.

Het zijn vaak leuke figuurtjes, die er allemaal karakteristiek en met fijne humor bijstaan of zitten. Ze demonstreren hoe Phonse haar ogen goed te kost geeft en de karakters peilt. De hebben een enorme gratie en beweeglijkheid.

Phonse voelt zich niet geroepen ons de ellende van de wereld te toveren, de vernieuwing in te voeren in de beeldhouwkunst of de ruimtelijkheid opnieuw uit te vinden, zoals welhaast elke abituriënt van een academie naar zijn zeggen doet (Pieter Defesche, Limburgs Dagblad februari 1994).

Uit haar werk rijst het beeld van een kunstenaar die op 75-jarige leeftijd de overstap naar de eenentwintigste eeuw maakte zonder haar optimistische levensstijl en haar gevoel voor voor schoonheid en elegantie geweld aan te doen. Haar bronzen beelden blijven een groot publiek boeien en zijn ook als zodanig bedoeld. Niet meer en niet minder! U hebt het goed gehoord: 81 jaren en niet te temmen! Phonse, bedankt voor je bereidheid in Theleme te exposeren en voor de erg gezellige middag in je appartement annex atelier!

Geert Noij
Geert Noij is geboren in Roermond (1951) en heeft de opleiding Vakfotograaf te Apeldoorn gevolgd. Hij is docent digitale fotobewerking (Adobe Photoshop) en actief lid van de Fotokring Midden-Limburg en Fotogroep Inter Limburg. Alle soorten fotografie komen in deze verenigingen aan bod: zwart-wit uit eigen doka, kleurenfotografie, dia's en digitaal werk. De 23 werkende leden stimuleren elkaar om hun niveau te verhogen door fotobesprekingen, projecten en een thematische aanpak.

Geert over de fotografie: 'In de fotografie is het zinvol om twee benaderingswijzen te onderscheiden. In de eerste wordt de werkelijkheid zo objectief mogelijk weergegeven. Er is sprake van een documentaire vorm van fotografie. De fotograaf reageert op de wereld om hem heen door er zo concreet mogelijke beelden van vast te leggen. Een dergelijke benadering vind je bijvoorbeeld in de persfotografie.

Daarnaast bestaat de meer subjectieve benaderingswijze. De camera staat in dienst van de fotograaf die probeert uit de hem omringende en verwarrende wereld bepaalde composities te isoleren en min of meer esthetisch weer te geven. Afhankelijk van de subjectieve opvattingen en gevoelens weet de fotograaf de nuchtere werkelijkheid om te vormen tot nieuwe beelden. Het zijn vaak interpretaties vanuit een ander perspectief waardoor de beschouwer van deze fotografische beelden de wereld om zich heen anders gaat bekijken.'

Zijn eigen fotografie is meer de subjectieve benaderingswijze en maakt vaak gebruik van zwart-wit beelden om vooral het mystieke in zijn werk aan te brengen. De foto's  welke in januari 2005 in Cambodja zijn gemaakt geven dit goed weer.