Melanie over haar opleiding:

Academie beeldende Kunsten te Maastricht van 1994 tot 1998. Ik wilde naar de Kunstacademie om in grafische vormgeving af te studeren maar mijn voorkeur ging uiteindelijk uit naar tekenen en schilderen en met name het vakaanbod binnen de richting TeHaTex. In de opleiding werd veel aandacht gegeven aan de technische kant van tekenen en schilderen. Dit kwam vooral bij vakken als anatomisch tekenen en schilderen naar de waarneming tot uiting. Ook de theorie kreeg ruime aandacht, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. Tijdens het derde jaar kreeg ik -dank zij de colleges kunstgeschiedenis- interesse in christelijk religieuze kunst en de Bijbel. De wijze waarop door de geschiedenis heen de Bijbel genterpreteerd en nageleefd werd (of juist niet) vond ik interessant; vaak zelfs humoristisch! Zie de 'Ark van Noach' hiernaast.

Het nog steeds benvloed zijn door vele Bijbelse interpretaties zonder christelijke opvoeding of affiniteit zoals de angst om gestraft te worden voor mijn zonden versterkte mijn zin om hierover te schilderen. Uiteindelijk heeft dit o.a. geresulteerd in een reeks schilderijen met als titel "de Henri Serie". Hierbij heb ik mij laten inspireren door enkele stijlkenmerken van de iconografie.

Eindelijk hebben we haar zover gekregen dat ze wil exposeren! Veel mensen hebben al eens gevraagd of het werk dat wij priv van haar hebben te koop was: nee dus, helaas. Wellicht krijgt u nu de kans! De expositie duurt tot december 2009.
EXPOSITIE   MELANIE SWINKELS   SCHILDERIJEN