Robert Louis Stevenson

beroemd schrijver in zijn tijd, heeft de wereld en elke jongen een liefde meegegeven voor piraten met een houten been, avonturen op zee en verborgen schatten in Treasure Island (Schateiland, 1883). Hij gaf ons ook de psychologisch getinte roman The Strange Case van Dr. Jekyll en Mr Hyde (1886). Minder bekend is zijn poëzie, die op meer nostalgische, romantische en sentimentele thema’s is gebaseerd. In zijn Songs of Travel and Other Verses (1896) legt Stevenson de reislust van zijn jeugd vast, en de bohemien-achtige spirit die hij in zijn persoonlijke leven cultiveerde. Als lid van de Schotse adel had Stevenson zich tevreden kunnen stellen met een leven aan de universiteit of misschien als advocaat. In plaats daarvan zwierf Stevenson door zijn geboorteland. Hij toerde vervolgens de wereld rond, woonde een tijd in de Verenigde Staten en verhuisde naar Samoa, waar zijn reizen eindelijk eindigden. Maar in deze verzen van Songs of Travel maakte hij voor al die eerdere woonplekken duidelijk waarom we nooit echt naar huis kunnen gaan.

Ralph Vaughan Williams

was muzikaal een laatbloeier en vond zijn eigen stijl pas na zijn dertigste. De "Songs of Travel" behoren tot het eerste decennium van de vorige eeuw toen zijn muzikale persoonlijkheid opkwam. Het werk markeert een belangrijk succes in zijn ontwikkeling. De meeste liederen werden waarschijnlijk in 1904 geschreven, hoewel "Whither must I wander?" ouder is en al in 1902 werd gepubliceerd. Het laatste lied dat de componist zelf duidelijk gepland had als een epiloog die alleen moest worden uitgevoerd als cyclus als een geheel werd uitgevoerd, werd pas in 1960 gepubliceerd. The Songs of Travel maakten een grote indruk op het publiek en op de muzikale kringen van die tijd. Een tijdgenoot herinnerde zich in zijn autobiografie: "Voor ons, muziekstudenten in Cambridge was Vaughan Williams een magische naam; zijn Songs of Travel stonden op elke piano”. De cyclus past in de traditie van de vroeg-romantische zoektocht-cyclus van liefde en verlies. Niet voor niets beschouwen velen deze "Songs of Travel" als de Britse pendant van de "Winterreise".

Suus bespeelt virtuoos de toetsen,
Gerard laat zijn fraaie bas tot in de steunberen doordring
Hein is de initiator van dit project en draagt de teksten in een Nederlandse hertaling van Bavo Hopman voor,
Heleen is uw gastvrouw en heeft gezorgd voor bijpassende collages die als achtergrond geprojecteerd worden en
Jo zwaait de scepter in de keuken.