C Arie Berkulin
Beek en Donk is een muziekdorp bij uitstek. Naast een fantastische harmonie (top 5 Nederland!) en vele buurtorkesten is er al lange tijd een uniek Jazz Orkest. Al vijfenveertig jaren lang neemt deze bewonderenswaardige Jazz Band een bijzondere plaats in in het muzikaal getalenteerde Beek en Donk.

Door het veelvuldig optreden voor de dorpsgemeenschap gedurende veertig jaren hebben de de muzikanten van The Goose Milkers zowel op cultureel als op sociaal gebied hun sporen verdiend.

Jazz en Beek en Donk zijn door heel Europa aan elkaar verbonden dankzij 'Pauwkes Jazz Corner'. In dit café traden The Goose Milkers veelvuldig op. Zij droegen aldus bij aan de bekendheid van Beek en Donk als muziekdorp.

Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland hebben The Goose Milkers opgetreden: België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland...

Na 45 jaren nog steeds aktief en vitaal.
Kortom: 'niet kapot te krijgen'!

We zijn bijzonder blij dat deze band in Thélème optreedt!Informatie over de bandleden
Informatie over de 
muziek