Henk Douven ~ Light Verse

Grof genomen kan men licht verse, of plezierdichten, indelen in twee categorieën: light verse in ruime zin en light verse in strikte zin. Bij light verse in ruime zin wil de dichter een grap, een anekdote, of een aardige inval meestal op rijm presenteren. Het gaat hem vooral om de inhoud en minder om de vorm. Een fraai exemplaar van dit type dichters treedt vanavond voor u op:
Henk Douven!

Bij light verse in strikte zin zijn inhoud en vorm voor de dichter even belangrijk. Een light-versedichter in strikte zin wil zijn onderwerp niet alleen treffend verwoorden, maar ook in een passende versvorm gieten. Een voorbeeld hiervan is Quirien van Haelen die samen met Henk en Richard te gast was op onze manifestatie 'Plezierdichten'.

Dan hebben we ook nog de zogenaamde 'Poetry slam'. Dit is een wedstrijd in woorden. Zuid-Afrikanen noemen het 'bekgeveg'. 'De deelnemende dichters worden na hun performance door het publiek beoordeeld. Soms door middel van cijfers, soms door applaus.

We willen voorstellen het vanavond met applaus te doen en laat vooral niet na met prikkelende opmerkingen Henk te verleiden tot 'slamdichten'. 'Roeééépt u maar!' Wellicht trapt hij er in!


Met dank aan Quirien van Haelen