OVER NLP...

Ismet over NLP
"NLP is te beschouwen als een soort toegepaste psychologie. NLP biedt instrumentaria om menselijk denken en gedrag te veranderen. We krijgen informatie binnen  in ons brein  via zien, horen en voelen. Allerlei onbewuste filters in ons brein maken dat onze waarneming subjectief is. Die filters bepalen enerzijds ons denken, voelen en gedrag, en anderzijds de wijze waarop we met onze omgeving communiceren, erop reageren. Ook beïnvloeden ons denken, voelen en gedrag elkaar onderling.

Tegen deze achtergrond is NLP ook te duiden als de studie naar de structuur van de subjectieve ervaring. NLP kan middels modellen en technieken een bijdrage leveren om deze wisselwerking en onze communicatie met anderen positief te beïnvloeden. Bij NLP gaat het vooral om de vorm waarin dingen zich aandienen, het achterhalen van HOE ervaringen tot stand komen, veel minder belangrijk zijn de inhoud en het WAT zich voordoet. In die zin is NLP tevens een manier van leren."

NLP is te beschouwen als een soort toegepaste psychologie. NLP biedt instrumentaria om menselijk denken en gedrag te veranderen. We krijgen informatie binnen  in ons brein  via zien, horen en voelen. Allerlei onbewuste filters in ons brein maken dat onze waarneming subjectief is. Die filters bepalen enerzijds ons denken, voelen en gedrag, en anderzijds de wijze waarop we met onze omgeving communiceren, erop reageren. Ook beïnvloeden ons denken, voelen en gedrag elkaar onderling. Tegen deze achtergrond is NLP ook te duiden als de studie naar de structuur van de subjectieve ervaring. NLP kan middels modellen en technieken een bijdrage leveren om deze wisselwerking en onze communicatie met anderen positief te beïnvloeden. Bij NLP gaat het vooral om de vorm waarin dingen zich aandienen, het achterhalen van HOE ervaringen tot stand komen, veel minder belangrijk zijn de inhoud en het WAT zich voordoet. In die zin is NLP tevens een manier van leren.
OVER DE INLEIDER...

Ismet Nizam is 49 jaar, vader van twee zonen, in zijn tweede huwelijk gelukkig getrouwd met Isabel, de Chileense.

Geboren in Constantinopel  later verbasterd tot Istanbul  volgens velen een prototype van een ingeburgerde allochtoon doch schijn bedriegt.

Thans werkzaam als griffier bij de tweede gemeente van Limburg, aanvankelijk met een hang naar talen, later opgeleid tot maatschappelijk werker en psycholoog maar gerold in een curriculum dat zich afspeelt in het landschap van lokale overheden, van integraal management tot coachen van raadsleden om een impuls te geven aan de democratie nieuwe stijl, het systeem dat we met zijn allen voor niets anders willen verruilen maar tegelijkertijd maar lastig vinden.

Met volledige toewijding aan neuro-linguïstisch programmeren in het verschiet. "Doe het vanaf morgen anders, zodat je vanaf morgen iets anders krijgt dan je altijd kreeg".